Navigera

kontakt

H-O Enterprise AB

H-O Enterprise AB startades 2005 och företagets inriktning/verksamhet är att investera i nyckelfärdiga vindkraftverk.

Anskaffade vindkraftverk står i parker om flera vindkraftverk som tillsammans via ett driftbolag säljer producerad energi.

Vi ansvarar också för administrationen av de flesta driftbolag där våra vindkraft är uppställda.

Vi förvaltar och bevakar driften av vindkraftverken genom ett separat och oberorende övervakningssystem via GSM och Internetuppkoppling.

Vi säljer andelar i utvalda vindkraftverk, se vidare under "Andelsverk".

I mars 2010 togs ett nytt vindkraftverk i drift vars produktion i första hand är avsedd för ”laddning” av elbilar, se vidare under "Elbilar".
bildforetaget
 • Kontakta oss

  E-mail: info@hoenterprise.se
  Tel: 031-330 22 50

 • Adress

  H-O Enterprise AB
  Ramnebacken 71
  424 38 Agnesberg
 • Följ oss

  Vi finns på ......